Våra avdelningar

Pojke ritar på ett papper. Foto: Sonia Hernandez

Vår förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1–6 år.

På Utö förskola ska varje människa mötas av glädje, trygghet och delaktighet. Dessa värdeord ska genomsyra verksamheten och vårt förhållningssätt till varandra, barn som vuxen.

Utö förskola arbetar i projektform med pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg för att synliggöra barns utforskande och lärande. Vi är en Reggio Emilia- inspirerad förskola som arbetar med hållbar utveckling inom det kommungemensamma projekt. Vi sätter stort värde på den dagliga kommunikationen med dig som vårdnadshavare och använder oss av Unikum för att dokumentera och kommunicera ditt barns utveckling och lärande

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021