Så här jobbar vi på förskolan

Pyssel i ateljén. Foto: Sonia Hernandez

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med kustnära omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen är utforskar sin närmiljö. Vi lägger tyngdpunkten vid språk, matematik, naturkunskap, rörelse och utveckling av empati och social förmåga.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet hos oss. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrund och strävar dagligen efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2018