Jobba hos oss

Leker med stenar i vattnet. Foto: Olof Holdar

Hos oss kan du arbeta om förskollärare, barnskötare och ateljérista. I Skärgårdsskolornas organisation leds skolorna och förskolorna av en rektor tillika förskolechef, biträdande rektor och en intendent.

Utö förskola ligger vid Spränga brygga på Utö. Förskolan har en avdelning och antalet barn kan variera. Förskolan samverkar med skola och fritidshem som finns i samma byggnad. Som medarbetare på Utö förskola blir du en viktig länk i ett litet team. Här finns utrymme för flexibilitet och stora möjligheter för dig som vill ta ett stort ansvar. Skärgårdsskolorna arbetar för att varje enhet ska vara självbärande så långt som möjligt.

Områdets fyra förskolor samverkar och arbetar med intern fortbildning en gång i månaden. Som ny medarbetare har du möjlighet att delta i introduktionsutbildning och en fortsättning för djupare kunskaper om vårt arbetssätt. När du arbetar på en förskola i Haninge kommun innebär det att du ingår i ett nätverk för utveckling av alla Haninges förskolor.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön vid våra förskolor utifrån nära samtal med chef, på arbetsplatsträff och i medarbetarsamtal. Årligen genomförs arbetsplatsundersökning för att följa utveckling och ytterligare förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 27 februari 2019