Organisation och ledning

Utö förskola tillhör Skärgårdens skolor och förskolor. Förskolan leds av förskolechef och biträdande förskolechef. På förskolan arbetar en förskollärare och en barnskötare i nära samverkan med medarbetare på fritids.

Tillsammans med ledningen driver medarbetarna utvecklingen av pedagogiken vid förskolan. En viktig roll spelar ateljéristan som pedagogisk utvecklingsledare vid förskolan Vi strävar efter att kompetens och förmågor hos varje medarbetare ska berika och utvecklas i den dagliga verksamheten. Varje medarbetare är viktig del av Utö förskola och det nätverk för utveckling som Haninge förskolor utgör.

Våra värdeord

På Utö förskola ska varje människa mötas av glädje, trygghet och delaktighet. Dessa värdeord ska genomsyra verksamheten och vårt förhållningssätt till varandra, barn som vuxen.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2019