Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

I ateljén

Förskolan utvecklar sitt eget projekt och jobbar tillsammans i ateljén, centrum för kreativa uttrycksätt. Barnens hundrapråklighet sprider sig till andra platser i förskolan.

I ateljén arbetar vi med återbruk som kreativ kraft. Skräpmaterial är spännande och stimulerar barnens fantasi. Målet är att utmana barnen genom att aktivera deras sinnen, låta dem pröva olika material och teknik på ett utforskande sätt. Barnen får regelbundet besök av Skärgårdens ateljérista.

Hundraspråklighet

De hundra språken är en metafor för de manga uttryckssätt ett barn ursprungligen har tillgång till för att förstå och tolka sig själv och världen. Kommunikation som nyckelfråga i barns lärande och att barns olika sätt att uttrycka sig därför måste vara grunden i verksamheten. (Tove Jonstoil & Åsa Tolgraven, Hundra sätt att tänka, sidan 25.)

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021